Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

Rekisterin pitäjä

Hinausautokeskus Oy

Juhtatie 2

00750 Helsinki

Sähköposti: asiakaspalvelu@hinausautokeskus.fi

www.hinausautokeskus.fi

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sami Sipilä

Juhtatie 2

00750 Helsinki

sami.sipila@hinausautokeskus.fi

 

Rekisterin nimi

Hinausautokeskus Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on asiakas, ottanut yhteyttä, pyytänyt yhteydenoton tai osallistunut Hinausautokeskus Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

 

Rekisterin käyttötarkoitus ja Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on hinausautokeskus.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, Hinausautokeskus Oy:n tiedotteiden jakaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää hinausautokeskus.fi:n, sekä Hinausautokeskus Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hinausautokeskus Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Tietoja käsitellään ainoastaan Hinausautokeskus Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen mm. teknisten rajapintojen kautta.

Hinausautokeskus Oy:llä on oikeus tallentaa asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen tallentaminen ilmoittamalla siitä Hinausautokeskus Oy:lle, sähköpostitse sami.sipila@hinausautokeskus.fi tai rekisterinhoitajalle.

 

Rekisteriin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  •     Henkilön etu- ja sukunimi
  •     Sähköpostiosoite
  •     Postiosoite
  •     Puhelinnumero
  •     Tiedot osapuolesta, jolle hinausautokeskus.fi:n vierailija on tilannut
    Hinausautokeskus Oy:n tarjoamia tuotteita tai palveluita.

 

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Hinausautokeskus Oy:n käytössä, paitsi Hinausautokeskus Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Autoa romuttaessa luovutetaan auton omistajan ja haltijan tiedot Kuusakoski Oy:lle, joka toimii autojen sopimusromuttajana.

Muita tietoja ei kuitenkaan luovuteta Hinausautokeskus Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Hinausautokeskus Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Hinausautokeskus Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Hinausautokeskus Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.