Hinausautokeskus Logo
Blogi|Auto ei käynnisty

Auto ei käynnisty

Auto ei käynnisty

Mistä voi johtua, että auto ei lähde käyntiin?

Auton akun tyhjentyminen on yleisin syy sille, että auto ei käynnisty. Jos autoa käynnistäessä kuuluu naksumista, se viittaa yleensä siihen, että auton akku on tyhjentynyt ja sen takia auto lähde käyntiin. Tällöin auton akku vaatii latausta. Apukäynnistys on hyvä jättää ammattilaiselle. Soittamalla Hinausautokeskuksen tiepalvelun numeroon 09 350 8550 voit pyytää tiepalvelumekaanikon käynnistämään auton apuvirralla, jonka jälkeen auton oma latausjärjestelmä lataa auton akkua ajon aikana. Apuvirran antamista autosta toiseen yksikään asiantuntija harvoin suosittelee.

Missä eri tilanteissa auto ei käynnisty?

Kun auto ei käynnisty, on syynä monesti auton akun tyhjentyminen. Naksuminen startatessa viittaa yleensä siihen, että auton akun jännite on liian matala ja siksi auto ei käynnisty. Tällöin starttiapu voi olla tarpeen.

Miksi auton akku tyhjenee?

Auton akun tyhjentyminen saattaa johtua liian vähäisestä akun lataamisesta. Varsinkin lyhyillä ajomatkoilla auton akun lataus saattaa jäädä puutteelliseksi. Mahdollista on myös, että auto ei käynnisty koska auton akku saattaa olla käyttöikänsä lopussa. Jos akku ei pidä varausta yllä eikä lataudu normaalisti, ei apuvirta autoon ole oikea ratkaisu vaan auton akun vaihto on silloin ajankohtainen.

Miksi auto ei lähde käyntiin pakkasella?

Kova pakkanen ei tee hyvää auton akuille. Kylmä ilma heikentää akun varauskykyä ja pahimmillaan akku voi jäätyä. Tässä tapauksessa tehokkain keino saada auto käynnistymään on tilata apukäynnistys numerosta 09 350 8550.

Miksi auto ei käynnisty lämpimänä?

Tässä tilanteessa yleisimpiä syitä ovat heikko akku, bensan kastelemat sytytystulpat tai ongelma sytytysjärjestelmässä. Jos auto starttaa, mutta ei käynnisty, niin akussa ei ole vikaa. Tässä tilanteessa ongelma oletettavasti piilee syvemmällä konepellin alla. Tässä tilanteessa on parempi pyytää ammattilainen tarkastamaan tilanteen tai hinata auto huoltoon.

Auton käynnistäminen apuvirralla ja siihen liittyvät riskit

Kun auto ei käynnisty, voi auton apukäynnistys apuvirralla olla riittävä toimenpide joka auttaa matkaa jatkumaan. Apukäynnistys on kuitenkin hyvä jättää ammattilaiselle, sillä apukäynnistyksessä piilee riski saada toisesta autosta virtapiikki, joka voi rikkoa ajoneuvon sähkölaitteita tai sulakkeita.

Virtapiikki syntyy yleensä kahden ajoneuvon latausjärjestelmän kohtaamisen kuormituksesta, kun ne yhdistetään käynnistyskaapeleilla toisiinsa. On turvallisempaa ottaa apuvirtaa irrallisesta auton akusta, jotta virtapiikkien vaara poistuu.

Kannattaako ottaa apuvirtaa toisesta autosta, jos auto ei käynnisty?

Auton apukäynnistys on mahdollista tehdä itse ottamalla apuvirtaa toisesta autosta – mutta tässä on riskinsä. Auton apukäynnistys eli starttiapu tehdään apukaapeleita käyttäen, ja molempien autojen tulisi olla sammutettuna apukaapeleita kytkettäessä.

Nykyajan autot ja niiden kehittyneet tietokonejärjestelmät tekevät kuitenkin apuvirran johtamisesta autosta toiseen sekä auton käynnistämisestä apuvirralla tarkan prosessin esimerkiksi virran jännitteiden suhteen. Siksi suositeltavaa onkin jättää auton käynnistys apuvirralla ammattilaiselle, jolloin mahdolliset kalliit vahingot vältetään.

Pahimmassa tapauksessa kokemattoman apukäynnistäjän käsittelyn jälkeen kumpikaan auto ei käynnisty. Valitse siis Hinausautokeskuksen ammattilainen hommaan!

Kytke käynnistyskaapelit oikein

Oikosulun riski ei apuvirran antamisessa kuitenkaan koskaan poistu ja sen takia kannattaakin olla tarkkana, että kytkee käynnistyskaapelit oikein, jos apuvirtaa haluaa välttämättä itse antaa.

Käynnistyskaapelien kytkentä:

  1. Kytke punainen kaapeli akkujen plus-napoihin
  2. Kytke musta kaapeli akkujen miinus-napoihin. Ajoneuvon päässä voit laittaa kaapelin moottoriin tai runkoon, josta se maadottuu.
  3. Starttaa avustettava auto

Käynnistyskaapelien valinnassa kannattaa olla yhtälailla tarkkana. Monesti kuluttajille tarkoitetut käynnistyskaapelit ovat niin heikkoa tekoa, etteivät ne siirrä tarpeeksi virtaa akusta toiseen.

Mikäli sinulta puuttuu apuvirran antamiseen tarvittavat välineet tai tunnet, ettet halua ottaa turhia riskejä ajoneuvon rikkoutumisen kannalta, suosittelemme ottamaan yhteyttä tiepalvelun ammattilaiseen.

Hinausautokeskuksen liikkuva akkupalvelu palvelee 24h numerossa 09 350 8550.